Prisar for 2023, vedtatt av årsmøte i Stranda Småbåtlag

 

Obligasjonskurs klasse 1

3m brei bås og båt opp til 20 fot

kr 45 000.-

Obligasjonskurs klasse 2

3,5m brei bås og båt 21-30 fot

klasse 1 + kr 10 000kr=

kr 55 000.-

Obligasjonskurs klasse 3

Over 3,5m brei bås og båt over 30 fot

klasse 1 + kr 20 000=

kr 65 000.-

Årskontigent klasse 1 kr 3 000.-
Årskontigent klasse 2 kr 4 000.-
Årskontigent klasse 3 kr 5000.-
Døgnleige gjestebåt kr 100.-
Strøm gjestebåt/døgn kr 50.-
Slippleige medlem kr 250.-
Slippleige ikkje medlem kr 500.-
Rampe medlem kr 150.-
Rampe ikkje medlem kr 200.-
Rampe sesong kr 800.-
Parkering av båthenger m/u båt pr år kr 1 500,-
Dieselpris innkjøpspris + kr 1,/liter
Timepris for utført arbeid kr 150.-